gallery/yttre kälsvets

Stenbacka Consulting

Teknik- och affärsutveckling

Som oberoende konsult arbetar jag med svetsindustrin, dess partners och leverantörer.

Nils Stenbacka, Professor & IWE

gallery/nisse o aga bilen 2
Ny bok

Ny bok! Se vidare under PUBLIKATIONER (ovan).