gallery/yttre kälsvets

Stenbacka Consulting

gallery/svetsekonomi och produktivitet

Jag har skrivit ventenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom svetsområdet. År 2009 skrev jag boken "Svetsekonomi och Produktivitet" publicerad (finns också på finska) och utgiven av Svetskommissionen www.svets.se. Nyligen publicerade jag boken "Seminarier i Svetsekonomi", kan beställas via Kontakt (ovan). Mina publikationer finns för övrigt samlade på;

www.scholar.google.se

gallery/laser

Seminarier i Svetsekonomi

Ny bok. Seminarieuppgifterna behandlar svetsekonomin vid smältsvetsmetoder. Tonvikten ligger på praktiska kostnads- och investeringsberäkningar. Totalt behandlas 20 st verkliga fall. Det finns också 6 st bilagor med svetsekonomiska definitioner och formler, avsedda som stöd vid problemlösningen. Målsättningen har varit att uppfylla kraven för IWE- och IWT-utbildningarna. Verkliga fall har ett stort pedagogiskt värde, eftersom man dels kan visa hur teoretiska samband bör användas i praktiken och dels kan diskutera vilka faktorer som är relevanta. Vid ekonomiska kalkyler kan det finnas flera lösningar. Boken kostar 250 kr + moms och frakt. Den kan beställas från; nils@stenbacka-consulting.se.

Intressanta konstruktionshandböcker för

svetskonstruktioner finns på www.techstrat.se