gallery/yttre kälsvets

Stenbacka Consulting

Några exempel...

 

 • AGA Gas AB
 • ABV Rock Group
 • Chalmers
 • ESAB AB
 • GEP Group AB
 • Högskolan Väst
 • KTH
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Stockholms Hamn
 • Svetskommissionen
 • Sweco
 • U-Lift AB
 • Vattenfall
 • Weld on Sweden
gallery/yttre kälsvets

Yttre kälsvets med sk konstruktivt rotfel.